Welkom op het deel van groep 1/2. Hier kunt u informatie vinden over dit leerjaar.

Al in de kleutergroep werken de kinderen met het digibord en computers.

Voor het eerst naar school

Voor ouders van nieuwe kleuters is de folder ‘Voor het eerst naar de school!’ samengesteld. Hierin staan allerlei weetjes over de gang van zaken in de kleutergroep. Kleuters worden op De Akker toegelaten zodra ze de leeftijd van vier jaar hebben bereikt. In de maand voor hun vierde verjaardag zijn er diverse wenmomenten. Dit houdt in dat de kinderen vijf dagdelen naar school mogen komen om te wennen en meespelen in de kleutergroep waarin ze geplaatst worden. Zo kunnen de aspirant-kleuters alvast wennen aan de leerkracht en de klasgenoten. In overleg met de ouders worden deze wenmomenten gepland.

Kleuters die na de zomervakantie voor het eerst op school komen hebben geen wenperiode. De decembermaand is in verband met Sinterklaas en Kerst vaak ook te onrustig voor wenbezoeken. Wij gaan er vanuit, tenzij daar medische redenen aan ten grondslag liggen, dat uw vierjarige zoon/dochter zindelijk is als hij of zij bij ons op school komt.

Inloop

Tien minuten voordat de lesdag gaat beginnen mogen de kleuters al de school binnenkomen. Het is niet de bedoeling dat de kinderen dit kwartier buiten de eigen klas doorbrengen of op het schoolplein blijven spelen. Er is buiten om deze reden dan ook geen toezicht. De kinderen gaan bij binnenkomst in de kring zitten. Als om 08.30 uur de tweede bel gaat begint de les en verlaten de ouders de school.

Een dag in de kleutergroep

Ongeveer een derde van de onderwijstijd spelen de kleuters in de hoeken. Kleuters leren al spelend.

Kleuters plannen zelf wat ze doen tijdens het werken in de hoeken.

Ons keuzeaanbod:

  • Ontwikkelingsmaterialen; speel/leerwerkjes om spelenderwijs bezig te zijn met voorbereidend taal of rekenen
  • Zandtafel/ watertafel/ graantafel
  • Creatief materiaal: Krijtjes, verf, tekenmateriaal
  • Constructie –en bouwmateriaal
  • Computerhoek
  • Huishoek/ themahoek
  • Lees/schrijf/luistertafel waar de kinderen met letters bezig zijn

Ook werken kleuters aan diverse opdrachten, bijvoorbeeld knippen/ plakken/ tekenen etc..

De kring is een vast terugkerend ritueel. De kring is veelal ook een sociaal gebeuren. De leerkracht vertelt in de kring verhalen, organiseert reken- en taalspelletjes, er wordt gezongen e.d. Kleuters leren luisteren naar de leerkracht en naar anderen. Daarnaast leren ze om te wachten op hun beurt. In de vertelkring mogen ze zelf iets vertellen en dat kan heel spannend zijn!

Tijdens de ochtendpauze drinken en eten de kleuters een tussendoortje dat ze van thuis hebben meegenomen. Gezonde tussendoortjes hebben natuurlijk de voorkeur!

Op de Akker hebben we een doorlopende lijn vanaf groep 1/2 met het aanbieden van Engels (methode Groove.me)

Thematisch werken

In de kleutergroepen wordt er veel met thema’s gewerkt. Natuurlijk keren elk jaar de thema’s: de seizoenen, Sinterklaas en Kerst terug. Taal, rekenen en de andere vakgebieden komen ook binnen deze thema’s aan bod.