Voor leerjaar 2 kunt u kijken op de pagina van groep 1/2 Fluitenkruid.

Welkom op het gedeelte van onze groep 3. Hier vindt u informatie over het betreffende leerjaar.

In groep 3 leren de kinderen alle letters.

“Juf, gaan we al buiten spelen?” Het is wennen in groep 3. Al dat stilzitten en luisteren. Maar tegelijkertijd vinden de meeste kinderen het heel leuk. Ze horen nu bij de grote kinderen.

De kinderen gaan met de overgang van groep 2 naar groep 3, van spelend leren naar veel zitten en rustig werken. Hierbij moeten ze ook gerichte opdrachten uitvoeren. Met lezen en rekenen maken de kinderen grote sprongen in groep 3.

Op De Akker beginnen de kinderen in groep 3 officieel met lezen. De volgende zaken komen hierbij aan bod:

  • Werken van links naar rechts
  • Analyse van een woord in grafemen (verdelen van een woord in letters)
    k-i-m
  • Koppelen van het juiste foneem (klank) aan het grafeem (letter) /k/i/m/
  • Onthouden van de afzonderlijke klanken in de juiste volgorde
  • Verbinden van de fonemen tot een woord (auditieve synthese) /kim/

Kinderen ontdekken in groep 3 het systeem van ons schrift: woorden bestaan uit losse letters en met die losse letters kun je oneindig veel nieuwe woorden maken. Pen bestaat uit de letters
p-e-n. Van pen kun je heel makkelijk -en- maken. En met de -r- van roos krijg je het woordje -ren. Dit is voor kinderen een belangrijke ontdekking.

Op De Akker werken we met de nieuwste versie van de methode ‘Veilig Leren Lezen, Kim-versie’

Met deze methode leren de leerlingen steeds één nieuwe letter in combinatie met eerder geleerde letters. Hiermee oefenen ze in wisselende combinaties met letters die ze al kennen. Ze blijven de nieuwe letter herhalen in woorden en zinnen. Door deze aanpak komen ze sneller tot het vlot lezen van woorden, zinnetjes en korte teksten.

Als je als ouder thuis met je kind wil oefenen is het belangrijk om de letters uit te spreken met hun klank, en niet met de alfabetnaam (-mmmm-, en niet -em-). De manier van lezen die wij in groep 3 op De Akker aanbieden is ‘zoemend lezen’. Het ‘zoemend lezen’ houdt in dat uw kind tijdesn het lezen van een woord de klanken aanhoudt en verbindt, bijvoorbeeld ‘vvvisss’. Hierdoor zetten de leerlingen sneller de stap naar vloeiend en vlot lezen van woorden en zinnen. Het oude ‘hakken en plakken’ (k-i-m, kim) blijft belangrijk, maar dan voor het spellen van de woorden.

Als je thuis gaat oefenen met je kind is het belangrijk dat je dit op een positieve manier doet. Maak van het samen lezen een gezellig moment van en geef veel complimenten! Laat je kind hardop voorlezen.

Bij rekenen gaan we uit van concrete materialen. Langzamerhand gaan we over op abstracte sommen. De kinderen krijgen al handelend inzicht in wat 2+4=6 in het echt betekent.

De kinderen rekenen met diverse hulpmiddelen.

Bij het leren schrijven zien we een vergelijkbare ontwikkeling. Eerst oefenen we met bewegingen waar het hele lichaam bij betrokken is. Daarna worden de bewegingen steeds kleiner om uiteindelijk te resulteren in het blok- en later verbonden schrift.

Op de Akker hebben we een doorlopende lijn vanaf groep 1/2 met het aanbieden van Engels (methode Groove.me)

De kinderen spelen/gymmen niet meer in het speellokaal, maar lopen met de groepsleerkracht naar de gymnastiekzaal aan De Biezen.

Bron: www.wijzeroverdebasisschool.nl , https://www.zwijsen.nl/lesmethoden/veilig-leren-lezen/hoe-het-werkt