Welkom op het gedeelte van onze groep 4. Hier vindt u informatie over het betreffende leerjaar.

De kinderen op De Akker krijgen gym in de gymzaal aan de Biezen.

Het is hard werken in groep 4. De basis die in groep 3 is gelegd, wordt met grote sprongen uitgebreid. Het lezen zal aan het eind van groep 4 vlot gaan. In groep 4 worden met schrijven alle hoofdletters aangeboden.

Lezen en taal in groep 4

In groep 4 vindt de overgang plaats van het aanvankelijk naar het voortgezet technisch lezen.

Het leestempo gaat een steeds belangrijker rol spelen. Met lezen vergroot je ook je woordenschat, hetgeen van belang is voor het begrijpend lezen. De leerlingen leren nu ook meer met begrip lezen en ze starten met onze lessen begrijpend lezen uit onze methode Nieuwsbegrip.

Het is belangrijk om thuis het lezen te stimuleren. Ook af en toe samen lezen werkt bevorderend en zo hoor je ook meteen de vorderingen die je kind maakt.

Op De Akker maken we gebruik van de taalmethode Taal Actief en Spelling Actief.

Rekenen in groep 4

Met rekenen maken we gebruik van de methode Pluspunt. Er wordt tot 100 gerekend en de tafels worden aangeleerd. De kinderen van De Akker kunnen hun tafeldiploma verdienen door de tafels van 1, 2, 3, 4, 5, en 10 uit het hoofd te kennen. De tafels moeten geautomatiseerd worden. Dit wil zeggen: De leerlingen moeten de tafels vlot door elkaar kennen. De overige tafels komen in groep 5 aan bod.

Op de Akker hebben we een doorlopende lijn vanaf groep 1/2 met het aanbieden van Engels (methode Groove.me)

Algemene informatie voor groep 4

De Akker voorziet de kinderen van potloden en gum. In groep 4 mogen de kinderen voor het eerst met vulpen schrijven. Tot de kerstvakantie gebruiken de kinderen nog een potlood, daarna krijgen ze van school een vulpen. Vullingen zijn bij de leerkracht verkrijgbaar. De vulpen gaat steeds mee naar de volgende groep. Als de vulpen kapot is of is zoekgeraakt, moet er via de school een nieuwe vulpen worden aangeschaft. De kosten hiervan zijn € 12,-.

In groep 4 houden de leerlingen voor het eerst een kleine spreekbeurt over hun eigen favoriete onderwerp.

In deze groep neemt de Eerste Heilige Communie een bijzondere plaats in. De St. Jan de Doperparochie, ouders en school werken hier bij de voorbereiding samen. De organisatie wordt verzorgd door de EHC-werkgroep. Deze nodigt de ouders uit voor een eerste informatieve bijeenkomst. Er wordt een groot beroep gedaan op actieve betrokkenheid van de ouders. Zonder deze betrokkenheid is een zinvolle deelname van de kinderen niet mogelijk. Daarom vindt een groot deel van de voorbereiding in het gezin zelf plaats. Ook bij het tot stand komen van de viering spelen ouders een rol. De Eerste Heilige Communie vindt meestal plaats in april of mei.

Bron: www.wijzeroverdebasisschool.nl