Welkom op het gedeelte van onze groep 6. Hier vindt u informatie over het betreffende leerjaar.

Creatief talent wordt gestimuleerd op De Akker.

Op De Akker wordt in groep 6 voortgebouwd op de vaardigheden die zijn aangeleerd in groep 5. Bij rekenen is er een nieuw onderdeel: breuken. Naast gewone spelling wordt er halverwege groep 6 ook gestart met de werkwoordspelling.

Omdat het technisch lezen nu zo ingeslepen moet zijn dat zij kunnen begrijpend lezen, wordt er ook een start gemaakt met het maken van een werkstuk, het houden van een boekenbeurt en spreekbeurt.

Het werkstuk wordt in de klas gemaakt en hierbij ligt de nadruk op het kunnen samenvatten van tekst. Aan de boekenbeurt en spreekbeurt wordt thuis gewerkt. Ook de ouders krijgen nu de taak om dit goed te begeleiden. Zeker ook als het om het leren van huiswerk gaat. Onze leerlingen moeten leren leren en hebben ook thuis hierin begeleiding nodig dit in goede banen te leiden.

Zaakvakken in groep 6
  • Bij aardrijkskunde staat Nederland centraal. Hier is al een start mee gemaakt in groep 5. Nu wordt er op detailniveau naar Nederland gekeken. Denk hierbij aan verschillende landschappen en grondsoorten en Nederland als waterland. Hierbij hoort ook de topografie van Nederland. Alle provincies, hoofdsteden en belangrijke rivieren en wateren komen aan de orde.
  • Geschiedenis wordt in thema’s gegeven. Voorbeelden van thema’s die in groep 6 behandeld worden zijn: van jagers tot boeren, nieuwe volken, steden en kruistochten.
  • Wat voedselketens zijn, hoe van graan brood gemaakt wordt en dat geluid ontstaat door trillingen, wordt uitgelegd bij natuur. Hier wordt ook een stukje techniek geïntegreerd. Ze leren hierbij wat (stevige) constructies zijn en hoe het weer wordt gemeten en voorspeld.

Natuurlessen geven wij op De Akker met de methode ‘Leefwereld’.

  • Bij verkeer wordt er dit jaar veel aandacht gegeven aan het toepassen van de aangeleerde verkeersregels en de bijbehorende borden, zodat je kind veilig kan deelnemen aan het verkeer.
  • Op de Akker hebben we een doorlopende lijn vanaf groep 1/2 met het aanbieden van Engels (methode Groove.me)

Bron: www.wijzeroverdebasisschool.nl