Welkom op het gedeelte van onze groep 7. Hier vindt u informatie over dit leerjaar.

Lekker buitenspelen op ons groene schoolplein!

Groep 7 staat bekend als het moeilijkste jaar van de basisschool. De leerlingen krijgen dit jaar de lastigste stof te verteren qua rekenen en taal. Ook ligt dit jaar de nadruk op het zelfstandiger maken van de leerlingen.

Dat betekent niet dat zij geen hulp meer nodig hebben met leren. Ze krijgen nu meer huiswerk en vaak ook meer toetsen. Hier hebben zij nog steeds veel begeleiding en hulp bij nodig. Hoe kunnen ze het huiswerk goed inplannen, zodat ze niet op het laatste moment nog moeten ‘stampen’?

Op De Akker leren we onze leerlingen inzicht in plannen, organiseren en uitvoeren.  Ook hebben de leerlingen hulp vanuit huis nodig om dit inzicht te krijgen.

Zaakvakken in groep 7

De zaakvakken Aardrijkskunde, Geschiedenis en Natuur worden nu uitgebreid naar Europa, en hun visie op de wereld wordt zo verbreed.

In groep 7 leren de kinderen de topografie van Europa.

Bij Aardrijkskunde (Digitale methode: Wereldzaken) kunt u hierbij denken aan de verschillende klimaten in Europa en de bijbehorende landschappen. Bij topografie worden nu dan ook alle landen van Europa aangeboden inclusief de belangrijke steden en wateren. Vaak gebeurt dit in huiswerkvorm en krijgen de leerlingen hierover een toets in de klas.

In groep 7 staan de geschiedenislessen meer in relatie tot wereldgebeurtenissen. Onze  geschiedenismethode (Bij de Tijd) is opgedeeld in tijdvakken, waardoor de kinderen een beter tijdsbesef krijgen en alle gebeurtenissen op een tijdlijn kunnen plaatsen. De Gouden eeuw en de Franse Revolutie zijn hier voorbeelden van.

In groep 7 wordt extra veel aandacht besteed aan verkeer. Om een goede verkeersdeelnemer te zijn, is het nodig de verkeersregels te kennen en ze te kunnen toepassen. In groep 7 hebben de leerlingen al zoveel kennis en praktijkervaring opgedaan, dat ze meedoen aan het landelijk theorie –en praktijkexamen van Veilig Verkeer Nederland. Het examen vindt plaats in april of mei. Als extra examenvoorbereiding maken de leerlingen gebruik van een speciaal examenboekje naast de verkeersmethode.

Op de Akker hebben we een doorlopende lijn vanaf groep 1/2 met het aanbieden van Engels (Digitale methode: Groove.me).

Voorlopig-adviesgesprek

Op De Akker houden we naar aanleiding van de gemaakte cito-toetsen in groep 6 en 7 en de werkhouding van de kinderen voorlopig-adviesgesprek samen met ouder/leerling. Dit om een zo goed mogelijk beeld te krijgen naar welk niveau de leerling uitstroomt op het voortgezet onderwijs. Hierbij is het ook erg belangrijk dat er samen met de leerkracht, ouder en leerling, gekeken wordt waar eventueel nog hulp geboden kan worden. Zo halen wij met z’n allen het beste uit onze leerlingen!

Een ‘pittig’ en uitdagend jaar, groep 7!

Bron: www.wijzeroverdebasisschool.nl