Welkom op het gedeelte van onze groep 8. Hier vindt u informatie over het dit leerjaar.

Ook in groep 8 is het metriek stelsel belangrijk.

Groep 8 neemt een speciale plaats in op elke school. In de laatste ‘groep’ van De Akker gebeuren gedurende het jaar veel bijzondere activiteiten. Er wordt veel stof herhaald, maar ook in groep 8 komen veel nieuwe onderwerpen aan bod. Verder vindt er natuurlijk de voorbereiding plaats op het voortgezet onderwijs.

Schooladvies

De CITO-eindtoets wordt in groep 8 afgenomen. Dit gebeurt pas vrij laat in het schooljaar (medio april), waardoor het schooladvies van De Akker belangrijk is voor toelating op een school voor voortgezet onderwijs. De gegevens uit ons leerlingvolgsysteem vanaf groep 6 (deze zal centraal staan) en de Plaatsingswijzer die in onze regio gebruikt wordt door het samenwerkingsverband tussen basis- en voortgezet onderwijs, zullen belangrijk zijn bij het vormen van dit eindadvies. De Akker neemt hierbij ook zeker de werkhouding en het kind als individu mee. Er wordt niet alleen gekeken naar de cijfertjes!

Heilig Vormsel

In groep 8 kan aan kinderen die dat willen het Heilig Vormsel worden toegediend. De voorbereiding op de toediening van het Vormsel is een samenspel tussen gezin en de St. Jan de Doperparochie. In het najaar wordt een informatieve avond georganiseerd voor de ouders en kinderen. De tweede avond wordt alleen georganiseerd voor de ouders. Er worden werkgroepjes gevormd voor de verzorging van de liturgie en de versiering in de kerk en dergelijke. Na de definitieve aanmelding in januari wordt thuis en in de parochie begonnen met de voorbereiding van de kinderen op het Vormsel.

Schoolkamp

Al heel veel jaren gaan we op kamp in Gorssel.

Aan het eind van het schooljaar gaan de kinderen uit groep 8 van De Akker op kamp. Tijdens dit kamp wordt genoten van elkaar in een andere sfeer dan op school. De kinderen worden begeleid door voldoende leerkrachten en er wordt een sportief programma opgesteld.

Na het kamp is het schooljaar dan echt bijna voorbij. Maar uiteraard niet voordat er opgetreden is in de vorm van een musical. Het opvoeren van deze musical voor opa’s en oma’s in de middag en vaders, moeders en oudere broers en zussen in de avond, gebeurt altijd in de laatste schoolweek van het jaar!

En dan wacht na de zomervakantie een spannende, maar ook leuke stap richting de middelbare school! Wij wensen alle leerlingen daarbij heel veel succes en plezier!

Bron: www.wijzeroverdebasisschool.nl