Welkom op het gedeelte van onze peutergroep. Hier vindt u informatie over het aanbod voor peuters bij ons op De Akker.

Wat biedt peutergroep De Akker?

Onze peutergroep biedt tijdens schoolweken opvang aan kinderen van 2 tot 4 jaar. Het spelend leren staat centraal, we laten de kinderen ontdekken en ervaren. De ontwikkeling van het kind wordt nauwlettend gevolgd en gestimuleerd. De opvang van peuters wordt op De Akker verzorgt door Kind&Co.
Bij peutergroep De Akker wordt gewerkt met de methode Peuterplein, een educatief totaalprogramma waarin aandacht wordt besteed aan de taal, motoriek, voorbereidend rekenen en muziek. Peuterplein biedt een optimale doorgaande ontwikkelingslijn naar de basisschool waar vervolgens gebruik wordt gemaakt van het vervolg van deze methode: Kleuterplein.

Kinderen leren samenwerken en samen spelen, nemen deel aan kringactiviteiten en er is veel aandacht voor ontwikkelen van de fijne en grove motoriek. Er wordt met structuur gewerkt, zodat de kinderen daar al aan kunnen wennen. Zo worden de eetmomenten bijvoorbeeld gezamenlijk gehouden, wat niet alleen gezellig is, maar de kinderen ook leert om te gaan met regels. Ook biedt het veel aanknopingspunten voor de taalontwikkeling. Dit alles zorgt voor een goede voorbereiding op de basisschool.
De samenwerking met de basisschool komt ook tot uiting in het gezamenlijk ondernemen van verschillende activiteiten, zoals de Kinderboekenweek, Carnaval en Sinterklaas.

Interesse?

Mocht u interesse hebben in de  peutergroep dan kunt u uiteraard contact opnemen met Chanine Noura, directie.
U kunt uw peuter via de website van Kind&Co inschrijven voor de peuteropvang. Op de homepagina treft u aan de rechterzijde het logo van Kind&Co aan. Als u hierop klikt, komt u op de website waar u uw kind kunt inschrijven. Of u klikt hier.

Pedagogisch medewerker Chahira Boulahdarej verzorgt op De Akker de opvang van de peuters.