Welkom op het gedeelte van onze plusgroep.

De Akker wil graag een breed onderwijsaanbod ontwikkelen voor meerbegaafde leerlingen. Voor leerlingen met een cognitief talent vinden wij het van belang dat zij op De Akker meer mogelijkheden krijgen om hun talenten te ontwikkelen.

De Plusgroep houdt in dat kinderen in kleine groepjes verrijking in de vorm van verbreding (aanbieden van meer onderwerpen) aangeboden krijgen. Verrijking is een middel om vaardigheden aan te leren.

Hierbij kunt u denken aan:

 • leren leren (structureren)
 • denken en verwoorden
 • jezelf motiveren
 • geheugen gebruiken
 • zelfstandig werken
 • samenwerken (werkorganisatie)
 • omgaan met frustraties

Voorbeelden van activiteiten:

 • verhaal en gezamenlijk filosoferen
 • leerstrategie aanleren (bijvoorbeeld mindmappen)
 • thematisch werken
 • eigen project
 • programmeren
 • techniek

De leerlingen van de plusgroep krijgen uitdagende opdrachten mee naar de basisgroep. In de loop van de week kunnen ze werken aan deze opdrachten.