Op De Akker zijn we onszelf
Accepteren we elkaar
Maken we fouten
Lachen we veel
Geven we complimenten
Vieren we feest
Zeggen we ‘sorry’ en vergeven
Horen we bij elkaar
Is iedereen welkom
Ben jij uniek!

De Akker kenmerkt zich door:

Jezelf volop ontwikkelen
Een veilige plek
Je talenten ontdekken
Werken met Chromebooks
Leerlingenraad
Kanjertraining
Plusgroep
Kinderopvang
Ouderbetrokkenheid
Een groen schoolplein

Op De Akker werken wij met tablets in de groepen 4 tot en met 8.

De naam

De Akker
De school heeft haar naam te danken aan de Boskoopse houtakker of windakker: een smalle strook grond, omgeven door water met dichte, hoog opgaande begroeiing tussen de kwekerijen. Het voornaamste doel van de windakker is de boomkwekerij beschermen, zodat de jonge boompjes tot volle wasdom komen. Zo komen ook op een school jonge kinderen binnen. We hopen dat ze zich op ‘onze Akker’ zullen ontwikkelen tot vrolijke pubers.

Een groei die ook tot uiting komt in de groepsnamen:
Madelief en Fluitenkruid voor de kleutergroep.
Klimop en Braam voor de middenbouw.
Wilg, Els en Populier voor de bovenbouw.