Zorg op De Akker

Op onze school is Helen de Groot de Interne Begeleider (IB). Ze is werkzaam op dinsdag en vrijdag. Zij is in samenwerking met leerkrachten, directie en mogelijk externe deskundigen verantwoordelijk voor de begeleiding van de zorgleerlingen binnen de groepen 1 t/m 8.

De taken van de Interne Begeleider zijn onder andere het leiden en organiseren van groepsbesprekingen, het diagnosticeren van leer- en gedragsproblemen, het begeleiden van invulling van de zorg, leerkrachten hulpen bij het opstellen van groepsplannen en handelingsplannen, zorg dragen voor het leerlingvolgsysteem en de begeleiding bij de oudergesprekken van zorgleerlingen.

Ieder mens is uniek waardoor de ontwikkeling van elk kind ook uniek is. Als er zich een probleem voordoet bij uw kind, kunt u in eerste instantie terecht bij de leerkracht van de groep. Meer over het stappenplan over de zorg op De Akker, kunt u lezen in de schoolgids bij ‘documenten’.

De Interne Begeleider werkt onder andere nauw samen met De GroeiAcademie. De GroeiAcademie is het advies- kennis- en begeleidingscentrum van onze Stichting De Groeiling. De Interne Begeleider kan met toestemming van de ouders kinderen laten onderzoeken. Er kunnen verschillende onderzoeken aangevraagd worden, zoals een capaciteitenonderzoek, een psychologisch onderzoek of een observatie. De onderzoeksresultaten worden tijdens een gesprek toegelicht door de orthopedagoog of door de OnderwijsSpecialist (OS) van De GroeiAcademie. Ouders, leerkracht(en) en interne begeleider zijn hierbij aanwezig. De GroeiAcademie zorgt voor de verslaglegging.

Helen de Groot