De zorg en ondersteuning die wij bieden op De Akker staan beschreven in een plan. Dit kunt u lezen in onderstaand document:
Zorgstructuur De Akker 2019 – 2023

Aanvullend hebben we ook nog protocollen voor bijvoorbeeld de zwakkere lezers, maar ook de sterkere lezers:
Leesprotocol inclusief dyslexie 2019 – 2023
Beleidsplan Toptalent 2019 – 2023

Wilt u meer te weten komen over het pedagogisch beleid inclusief pestprotocol bij ons op school? Kijk dan in onderstaand document:
Gedrags- en omgangsvormen + pestprotocol De Akker 2019 – 2023

In het document hieronder kunt u vinden wie de volgende taken op onze school vervullen: veiligheidscoördinator, interne contactpersoon, BHV en meer.
Taken en functies op schoolniveau

Ons veiligheidsbeleid kunt u inzien via de onderstaande link.
https://degroeiling.nl/?page_id=1218