In het Zorgstructuur staat het zorgplan en het ondersteuningsplan over de zorgleerlingen beschreven. Dit kunt u lezen in onderstaand document:
Zorgstructuur De Akker 2019 – 2023

In het beleidsplan Leesprotocol inclusief dyslexie staan de wijze en mogelijkheden van signaleren, diagnosticeren en remediëren binnen onze school rondom dyslexie beschreven:
Leesprotocol inclusief dyslexie 2019 – 2023

In het beleidsplan Toptalent staat omschreven hoe we ons onderwijs vormgeven aan hoog- en meerbegaafde leerlingen.
Beleidsplan Toptalent 2019 – 2023

Wilt u meer te weten komen over het pedagogisch beleid inclusief pestprotocol bij ons op school? Kijk dan in onderstaand document:
Gedrags- en omgangsvormen + pestprotocol De Akker 2019 – 2023

In het document hieronder kunt u vinden wie de volgende taken op onze school vervullen: veiligheidscoördinator, interne contactpersoon, BHV en meer.
Taken en functies op schoolniveau

Ons veiligheidsbeleid kunt u inzien via de onderstaande link.
https://degroeiling.nl/?page_id=1218