Op De Akker willen we elk schooljaar weer stappen vooruit maken. Wij streven ernaar om zo goed mogelijk onderwijs vorm te geven, zodat we kinderen goed voorbereiden op hun toekomst na de basisschool. De plannen die wij als team hebben, zijn te lezen in ons schoolplan en ons jaarplan. Deze documenten kunt u hieronder inzien:

Schoolplan De Akker 2016-2020

Jaarplan 2019-2020