Op De Akker wordt er gewerkt met een continurooster. Dit houdt in dat de kinderen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag met de leerkracht op school lunchen. Wij ervaren al enkele jaren dat de kinderen hierdoor meer in het ritme van school blijven. Hier winnen wij onderwijstijd mee, omdat de kinderen in de middag niet meer in het ritme moeten komen.

De kinderen lunchen samen met de leerkracht in het klaslokaal.

Onze school gaat om 08.20 uur open. De kinderen hangen hun jas op en zetten hun lunch in de daarvoor bestemde bakken, die vervolgens in de koelkast komen te staan. Vervolgens begroeten de kinderen hun leerkracht die bij de deur van het lokaal staat en gaan ze in de klas aan de gang met de startopdracht van de dag. Om 08.30 uur start de les.

De schooltijden op De Akker

Maandag    08.30 – 14.30
Dinsdag      08.30 – 14.30
Woensdag  08.30 – 12.15
Donderdag 08.30 – 14.30
Vrijdag        08.30 – 14.30

Vakantierooster en extra vrije dagen

Herfstvakantie: 
19 oktober 2020 -23 oktober 2020
Extra vrije dagen:
20 november en 23 november studiedag/ leerlingen vrij
Kerstvakantie: 
21 december 2020 – 1 januari 2021
Voorjaarsvakantie:
22 februari 2021 – 26 februari 2021
Pasen:
2 april 2021 (Goede Vrijdag) – 5 april 2021 (Tweede Paasdag)
Extra vrije dag:
26 april  / leerlingen vrij
Koningsdag:
27 april 2021 / leerlingen vrij
Meivakantie:
3 mei 2021 -14 mei 2021
Pinksteren:
24 mei 2021 (Tweede Pinksterdag)
Extra vrije week:
21 juni 2021- 25 juni 2021
Zomervakantie:
16 juli 2021(vanaf 12.15 uur) – 29 augustus 2021

Eerste schooldag schooljaar 2020/2021: maandag 30 augustus 2021