Op De Akker wordt er gewerkt met een continurooster. Dit houdt in dat de kinderen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag met de leerkracht op school lunchen. Wij ervaren al enkele jaren dat de kinderen hierdoor meer in het ritme van school blijven. Hier winnen wij onderwijstijd mee, omdat de kinderen in de middag niet meer in het ritme moeten komen.

De kinderen lunchen samen met de leerkracht in het klaslokaal.

Onze school gaat om 08.20 uur open. De kinderen hangen hun jas op en zetten hun lunch in de daarvoor bestemde bakken, die vervolgens in de koelkast komen te staan. Vervolgens begroeten de kinderen hun leerkracht die bij de deur van het lokaal staat en gaan ze in de klas aan de gang met de startopdracht van de dag. Om 08.30 uur start de les.

De schooltijden op De Akker

Maandag    08.30 – 14.30
Dinsdag      08.30 – 14.30
Woensdag  08.30 – 12.15
Donderdag 08.30 – 14.30
Vrijdag        08.30 – 14.30

Vakantierooster en extra vrije dagen

Extra vrije dagen: 
22 september 2017 en 25 september 2017
Herfstvakantie: 
14 oktober 2017 – 22 oktober 2017
Extra vrije dagen: 
24 november 2017 en 27 november 2017
Kerstvakantie: 
22 december 2017 – 5 januari 2018
Extra vrije dag: 
12 februari 2018
Voorjaarsvakantie:
23 februari 2018 – 4 maart 2018
Pasen:
30 maart 2018 (Goede Vrijdag) – 2 april 2018 (Tweede Paasdag)
Meivakantie:
27 april 2018 – 13 mei 2018
Pinksteren:
21 mei 2018 (Tweede Pinksterdag)
Extra vrije week:
9 juni 2018 – 17 juni 2018
Zomervakantie:
13 juli 2018 (vanaf 12.15 uur) – 26 augustus 2018

Eerste schooldag schooljaar 2018/2019: maandag 27 augustus 2018