Op De Akker wordt er gewerkt met een continurooster. Dit houdt in dat de kinderen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag met de leerkracht op school lunchen. Wij ervaren al enkele jaren dat de kinderen hierdoor meer in het ritme van school blijven. Hier winnen wij onderwijstijd mee, omdat de kinderen in de middag niet meer in het ritme moeten komen.

De kinderen lunchen samen met de leerkracht in het klaslokaal.

Onze school gaat om 08.20 uur open. De kinderen hangen hun jas op en zetten hun lunch in de daarvoor bestemde bakken, die vervolgens in de koelkast komen te staan. Vervolgens begroeten de kinderen hun leerkracht die bij de deur van het lokaal staat en gaan ze in de klas aan de gang met de startopdracht van de dag. Om 08.30 uur start de les.

De schooltijden op De Akker

Maandag    08.30 – 14.30
Dinsdag      08.30 – 14.30
Woensdag  08.30 – 12.15
Donderdag 08.30 – 14.30
Vrijdag        08.30 – 14.30

Vakantierooster en extra vrije dagen

Herfstvakantie: 
21 oktober 2019 -25 oktober 2019
Kerstvakantie: 
20 december 2019 – 3 januari 2020
Voorjaarsvakantie:
24 februari 2020 – 28 februari 2020
Extra vrije dag:
2 maart 2020 studiedag / leerlingen vrij
Pasen:
10 april 2020 (Goede Vrijdag) – 13 april 2020 (Tweede Paasdag)
Meivakantie:
27 april 2020 -8 mei 2020
Hemelvaartsdag en extra vrije dag:
21 mei 2020 en 22 mei 2020
Pinksteren:
1 juni (Tweede Pinksterdag)

Extra vrije week:
22 juni 2020- 26 juni 2020
Extra vrije dag:
29 juni studiedag/ leerlingen vrij
Zomervakantie:
17 juli 2020 (vanaf 12.15 uur) – 30 augustus 2020

Eerste schooldag schooljaar 2020/2021: maandag 31 augustus 2020