Op De Akker wordt er gewerkt met een continurooster. Dit houdt in dat de kinderen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag met de leerkracht op school lunchen. Wij ervaren al enkele jaren dat de kinderen hierdoor meer in het ritme van school blijven. Hier winnen wij onderwijstijd mee, omdat de kinderen in de middag niet meer in het ritme moeten komen.

De kinderen lunchen samen met de leerkracht in het klaslokaal.

Onze school gaat om 08.20 uur open. De kinderen hangen hun jas op en zetten hun lunch in de daarvoor bestemde bakken, die vervolgens in de koelkast komen te staan. Vervolgens begroeten de kinderen hun leerkracht die bij de deur van het lokaal staat en gaan ze in de klas aan de gang met de startopdracht van de dag. Om 08.30 uur start de les.

De schooltijden op De Akker

Maandag    08.30 – 14.30
Dinsdag      08.30 – 14.30
Woensdag  08.30 – 12.15
Donderdag 08.30 – 14.30
Vrijdag        08.30 – 14.30

Vakantierooster en extra vrije dagen

Extra vrije dagen: 
27 en 28 augustus 2018 – studiedagen/ leerlingen vrij
Herfstvakantie: 
22 oktober 2018 -26 oktober 2018
Extra vrije dagen: 
23 november 2018 en 26 november 2018 -studiedagen / leerlingen vrij
Kerstvakantie: 
21 december 2018 – 5 januari 2019
Voorjaarsvakantie:
25 februari 2019 – 1 maart 2019
Extra vrije dag:
4 maart 2019
29 maart 2019 studiedag / leerlingen vrij
Pasen:
19 april 2019 (Goede Vrijdag) – 22 april 2019 (Tweede Paasdag)
Meivakantie:
23 april 2019 -3 mei 2019
Hemelvaartsdag en extra vrije dag:
30 mei 2019 en 31 mei 2019
Extra vrije week:
3 juni 2019- 7 juni 2019
Pinksteren:
10 juni 2019 (Tweede Pinksterdag)
Extra vrije dag:
5 juli 2019 studiedag/ leerlingen vrij
Zomervakantie:
19 juli 2018 (vanaf 12.15 uur) – 30 augustus 2018

Eerste schooldag schooljaar 2019/2020: maandag 2 september 2019