Wij vinden het belangrijk dat u als ouders/verzorgers betrokken bent en blijft bij de ontwikkeling van uw kind. Daarom starten we aan het begin van elk schooljaar met een startgesprek. Tijdens dit gesprek geeft u als ouders/verzorgers aan hoe uw kind het beste begeleid kan worden. Ook worden er afspraken gemaakt tussen u en de school. Samen zijn we verantwoordelijk voor de ontwikkeling van uw kind. Hiernaast vinden wij het belangrijk dat uw kind eigenaar van het eigen leren wordt en blijft. U als ouders/verzorgers en de leerkrachten op De Akker kunnen uw kind ondersteunen, maar uw kind zal zich op de eerste plaats moeten inzetten om tot ontwikkeling te komen.

Naast het startgesprek vinden ook voortgangsgesprekken plaats in november en in februari staan de rapportgesprekken op de agenda. Het kan voorkomen dat ook uw kind wordt uitgenodigd voor deze gesprekken. Op deze manier bevorderen we het eigenaarschap van uw kind.

U kunt uiteraard altijd op eigen verzoek een afspraak met de leerkracht maken om iets te bespreken. Een afspraak kunt u in overleg met de leerkracht inplannen.