Als uw kind op school komt, bent u automatisch lid van de oudervereniging. 
De vrijwillige ouderbijdrage is dit jaar € 35,00 per jaar per leerling.  De oudervereniging bekostigt hiervan veel van onderstaande activiteiten. Voor kinderen die in de loop van het schooljaar op school komen wordt een passende regeling getroffen.

De O.V. zal dit schooljaar o.a. behulpzaam zijn bij:

 • het schoolproject 
 • sinterklaasfeest
 • kerstfeest
 • carnaval
 • schoolfoto’s
 • Koningsdag
 • avond vierdaagse
 • schoolfeest voor de kleuters
 • schoolreisje groep 3 t/m 7
 • schoolverlatersdagen groep 8
 • schoonmaakavonden

 

Boven (staand) van links naar rechts:
Kimberley, Viola, Marieke, Nathalie, Marloes, Linda en Astrid.
Beneden (zittend) van links naar rechts:
Amanda, Koen, Natascha, Ilse en Nanda